Vrijheid komt pas als je controle hebt...!

Helder, stap-voor-stap,

de mens centraal

Dankzij een doordacht plan en gedegen overleg op weg naar een onbezorgd leven.

Doelgericht

Er is slechts één doel: resultaat voor u!! Concreet, zonder omwegen en met kennis van zaken

 

Op weg naar een betere toekomst

U staat er niet alleen voor. Zorgenvrijleven stabiliseert, adviseert en begeleidt u. Met Zorgenvrijleven doorbreekt u definitief de negatieve spiraal.

Wat doen we & waar staan we voor

 

Onze diensten

Mentorschap

Voor belangrijke persoonlijke beslissingen

Mentorschap is een oplossing als u of iemand in uw familie het moeilijk vindt om persoonlijke zaken zelf te regelen. De mentor kijkt dan bijvoorbeeld naar vragen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Curatele

Als eigen verantwoordelijkheid niet haalbaar is

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet (meer) zelf kunnen regelen. Een curator beslist dan over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Bij curatele is er sprake van juridische handelingsonbekwaamheid, bijvoorbeeld door ziekte, verstandelijke beperking, verslaving of andere redenen. Ondercuratelestellingen worden streng gecontroleerd en staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Bewindvoering

Met of zonder (problematische) schulden

Bewind - ook wel beschermingsbewind genoemd - is voor mensen die hun financiële zaken niet goed onder controle hebben. Hier kan een beschermingsbewindvoerder het geld en de goederen van de betrokkene regelen. Hij/zij zorgt ervoor, dat wordt gewerkt aan de vaak enorme problemen die hun oorsprong hebben in ziekte, ouderdom, verslaving, naïviteit. Of... het is u gewoonweg overkomen.

Lees méér

=

Onze werkwijze

Zorgenvrij leven, wie wil het niet? Helaas lijken zorgen echter bij het leven te horen. Van jong tot oud, allemaal hebben we er mee te maken. De meeste overwinnen we maar in enkele gevallen worden ze zo gecompliceerd dat we ze niet meer in ons eentje aankunnen .

 

Zorgen zijn net als onkruid. Je hoeft er niets voor te doen en toch komt het op. Belangrijk is daarom hoe we met zorgen omgaan. Zoals je onkruid weghaalt in je tuin, zo kun je zorgen verwijderen uit je gedachten, leven of omstandigheden. Zorgenvrijleven bespreekt graag met jou, hoe we je zorgen aan de kant kunnen helpen en ze kunnen vervangen door positieve kansen.

 

Zorgenvrijleven staat mensen bij waarbij problemen het levensgeluk te ernstig beïnvloeden. Er kan sprake zijn van problematische schulden of er is iemand nodig die optreedt als vertegenwoordiger voor persoonlijke zaken (verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding). Zorgenvrijleven werkt pragmatisch, stapsgewijs en zonder omwegen aan het welzijn van mensen. Zorgenvrijleven kijkt vooruit, draagt oplossingen aan en creëert kansen. We doen er alles aan om mensen betere vooruitzichten te bieden en een zonnigere toekomst.

 

Samen met Zorgenvrijleven zet u een eerste stap om uw wensen in vervulling te laten gaan. De route zal vaak niet eenvoudig zijn, maar met de juiste insteek, inzet en doorzettingsvermogen kunnen we hem dankzij een goed plan stap-voor-stap afronden. Zorgenvrijleven helpt, staat u bij en is uw deskundige baken. U staat er niet meer alleen voor. Zorgenvrijleven stabiliseert, adviseert en begeleidt u. Met Zorgenvrijleven doorbreekt u definitief de negatieve spiraal naar beneden.

We denken met u mee en houden de vinger aan de pols. Met als doel: resultaat! Resultaat voor u!! Concreet, zonder fratsen en met kennis van zaken wordt een mooie weg geplaveid naar een leefbare, menswaardige toekomst. Ook u kunt uw leven in eigen hand nemen!!

 

Zorgenvrijleven biedt haar kennis en vaardigheden aan in geval van mentorschap, beschermingsbewind en curatele. Deze wettelijke vertegenwoordiging (het handelen in naam van een ander) wordt aangesteld door de rechter. Zorgenvrijleven voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld door de Rechtbank en de branchevereniging Horus (vrh BPBI). Ons lidmaatschap van Horus is een kwaliteitswaarborg die wij graag uitdragen.

 

Als u contact met ons opneemt, dan is dat altijd persoonlijk. En ons eerste oriëntatiebezoek is gratis. Pas als u daarna met ons in zee gaat, vragen we een bescheiden vergoeding voor onze diensten.

 

Dit zeggen onze klanten van ons

In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en 1 op de 7 schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Financiële problemen staan doorgaans nooit alléén, ze hebben helaas vaak ingrijpende psychische en fysieke gevolgen. Heel begrijpelijk, maar niet zelden onnodig. In de meeste gevallen zijn immers voor de ernstigste problemen eenvoudige oplossingen te vinden.

Zeker als je om hulp durft te vragen...

Eindelijk rust...
Uit de schulden!!
Ger slaapt weer

Floor verloor haar man. Haar man was zelfstandige ondernemer in een VOF. De VOF had het moeilijk en er waren schulden. Floor had nooit zelfstandig administratie gevoerd en nu moest ze inkomsten gaan verwerven, een erfenis afwikkelen en werd ze aangeschreven door de zakelijke schuldeisers van haar man. Rekeningen stapelden zich op.

Een vriendin verwees haar door naar ZVL. ZVL bood hulp aan in de vorm van beschermingsbewind en heeft in 2,5 jaar tijd haar financiële situatie teruggebracht naar een normale huishoudelijke administratie. Vrij van schulden en met een correct afgewikkelde erfenis.

Inmiddels kan Floor het door een zelfstandigheidstraject van de bewindvoerder weer volledig zelf.

Harrie (echte naam bekend bij ZVL) had moeite met het betalen van de zorgverzekering, Hij had studieschuld en raakte in de problemen. “Het bewaken van financieel overzicht was en is moeilijk voor mij” vertelt Harrie. “Op mijn zestiende ben ik gediagnosticeerd met autismespectrumstoornis. Onbedoeld heb ik schulden opgebouwd. Ik had geen enkel overzicht.

Via een oom kwam Harrie terecht bij ZVL. ZVL begreep de problematiek als geen ander. “Laten we voorop stellen dat mensen met autisme individuen zijn”. Maar dat gezegd hebbende zijn er een aantal dingen lastig voor mensen met autisme. ZVL heeft beschermingsbewind ingezet als oplossing, net genoeg voor Harrie om verder zelfstandig te kunnen leven.

De schulden zijn opgelost, het budgetplan is passend en ZVL bewaakt de financiën.

Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. Met name verstandelijke beperkingen, bijvoorbeeld door dementie, kunnen een grote impact hebben.

Ger had als weduwnaar zijn zaakjes goed voor elkaar. Ger had geen schulden, een mooi pensioen en zijn eigen woning was betaald. Tot het moment dat dementie zijn intrede deed. Toen Ger meer afhankelijk werd van anderen kreeg hij te maken met ouderenmishandeling. Zijn zoon ontnam hem zijn geld en liet Ger met een lege koelkast staan. De zorginstelling heeft veilig thuis en ZVL ingeschakeld. Na een intake door ZVL is besloten om beschermingsbewind en mentorschap aan te vragen. ZVL heeft het beheer van de financiën overgenomen, het huis voor Ger verkocht en heeft inmiddels de zorg voor Ger verder uitgebreid. Inmiddels zit Ger naar tevredenheid in een verzorgingstehuis.

Neem contact op of stuur ons uw feedback

U kunt ons ook mailen

Vul dan het onderstaande formulier in.

 

Submitting Form..

The server encountered an error.

Form received.

Neem contact op

Zorgenvrijleven is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 - 12:00 uur voor al uw vragen, opmerkingen, aanvullingen, problemen, etc.

+31 (0)45-5443367

info@zorgenvrijleven.nl

Kantooradres:

Zorgenvrijleven is gevestigd:

Rumpenerstraat 76

6443 CG Brunssum

 

Zorgenvrijleven, uw partner in welzijn

Kwaliteitswaarborg

Nederlandse

Branchevereniging

Wettelijk vertegenwoordigers

 

Volg ons op

Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!
Vrijheid komt pas als je controle hebt...!